In the time of cold nights, some people are looking to bring a little bit of light into their surroundings. But, instead of reaching for a candle or turning on a lamp, some might think about bringing in some soft rocks and sand.

Poques llums:

Amb poques llums

Few lights inhabit the dark corners of this world. These are the ones that light up our hearts and minds, the ones that make us smile and feel alive. These are the few and far between lights that remind us that happiness is possible, even in the darkest moments. Durante las vacaciones, en muchas casas se encuentra la ilusión de querer aislarse del exterior. Sin embargo, es importante mantener una comunicación fluida con los familiares y amigos, por lo que es recomendable utilizar el teléfono móvil para mantener un contacto regular. Si desea pillar algo de descanso, es aconsejable aspirar a la paz interior. Las vacaciones están para disfrutar y no forzar el estancamiento en las relaciones personales.

Posibles solucions pròpies

Des de fa anys, es molt comú tenir una làmpada que es apague quan està en standby o bé quan la persona no ha tingut sortida durant un període determinat. Aquest procés és conocut com a avaluació automàtica de l’ambient. Podria fer-se a tal efecte un programa automàtic que analitzi els pics de consum durant tot el dia i qui decidira si és necessari apagar totes les làmpades del complex comunitari o només algunes de les que siguin necessàries per protegir determinades parts. Los remedios naturales par son realmente efectivos, sin embargo algunos tienen inconvenientes como que requieren una vigilancia especializada para evitar problemas de seguridad o ingesta accidental. La congestión nasal es otro ejemplo de una situación donde los remedios naturales pueden ser muy útiles. Los temporales y las grietas nasales son bastante comunes en los niños, por lo que muchos de ellos necesitan tratamiento durante el verano. Sin embargo, cuando se recurre a remedios masivamente consumidos por el mundo occidental, tales como inhalaciones con agua helada o expectoraciones aceleradas, estas soluciones pueden causar daño en el interior del tubérculo respiratorio.

See also  Al Entrenar Poque Me Pone In Deck
Algunas soluciones simples como beber agua fría, usar una toalla mojada sobre la nariz y no fumar

Cree l’edat més gran

La nostra estimada vida segueix evolucionant i això implica que moltes coses canviaran. La societat va mutar de manera radical a principis dels anys 2000, mitjançant la entrada en el mercat laboral de persones joves, aquests canvios van fer cessar les industries tradicionals en favor de noves, més eficaces i dinàmiques. Aquest altre setge va provocar la mobilitat geogràfica de milions d’homecs que van trobar una nova oportunitat de negoci de treball. En general els jovencs han format els grups d’influence més destacats recentment. De fet, estan disposats a donar una resposta àquest nou mund desenvolupant en benefici propi sense recórrer cap a les institucions tradicionals grans. Durant uns anys es passà considerable temps criticant-los, fet que posteriorment es va aprendre

Si no has construït el temps, no té sentit pensar en canvis

Amb poques llums és una autobiografia de dos anys, durant els quals vivim a la vida en acció. Amb textos que van des del pensament logístic al psicologisme de la higiene personal, la autora es una observadora a la vegada crítica i divertida de tot el que passa a nosaltres. If you haven’t built the time, you don’t have sense to think about changes.

Un dia a una vegada importa la veritat

Spanish Translation: One Day at a Time Matters Amb poques llums es pot arribar a la veritat. La vida és un flau que et permet anat molt endavant. La mentida millor que no dir cap cosa